گنجور

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » نکو میخوان خط سیمای خود را

 

نکو میخوان خط سیمای خود را

بدستور رگ فردای خود را

چو من پا در بیابان حرم نه

که بینی اندرو پهنای خود را


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری