گنجور

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » شب این انجمن آراستم من

 

شب این انجمن آراستم من

چو مه از گردش خود کاستم من

حکایت از تغافلهای تو رفت

ولیکن از میان برخاستم من


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری