گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » مرا مثل نسیم آواره کردند

 

مرا مثل نسیم آواره کردند

دلم مانند گل صد پاره کردند

نگاهم را که پیدا هم نبیند

شهید لذت نظاره کردند


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری