گنجور

عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۶

 

چه خوش باشد! که دلدارم تو باشیندیم و مونس و یارم تو باشی
دل پر درد را درمان تو سازیشفای جان بیمارم تو باشی
ز شادی در همه عالم نگنجماگر یک لحظه غم خوارم تو باشی
ندارم مونسی در غار گیتیبیا، تا مونس غارم تو باشی
اگر چه سخت دشوار است کارمشود آسان، چو در کارم تو باشی
اگر جمله […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی