گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۳

 

قضا رمزی زچشمان خمارشقدر سری ز زلف مشگبارش
مه و مهر آیتی ز آنروی زیبانکویان جهان آئینه دارش


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۶۹۰

 

که می آرد به دل پیغامِ یارش
که باد از صدقِ دل جانم نثارش
نیارامد دلم تا روزِ محشر
مگر آن شب که گیرم در کنارش
غلامِ نکهتِ بادِ صبایم
که دارد بویِ زلفِ مشک بارش
گلش گر در چمن بیند نشیند
سنانِ رشک در پهلویِ خارش
که باشد نرگسِ رعنا که خود را
کند نسبت به چشمِ پر خمارش
بماند زادۀ کانِ بدخشان
خجل از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری