گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «ررا»

 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » ز شام ما برونور سحر را

 

ز شام ما برونور سحر را

به قر ن باز خوان اهل نظر را

تو میدانی که سوز قرأت تو

دگرگون کرد تقدیر عمر را


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری
 

ایرج میرزا » قطعه‌ها » شمارهٔ ۴ - کارگر و کارفرما

 

شنیدم کارفرمایی نظر کرد

ز روی کِبر و نَخوَت کارگر را

روانِ کارگر از وی بیازرد

که بس کوتاه دانست آن نظر را

بگفت ای گنج وَر این نَخوَت از چیست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ایرج میرزا