گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۲

 

بیا که رایت منصور پادشاه رسیدنوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید
جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداختکمال عدل به فریاد دادخواه رسید
سپهر دور خوش اکنون کند که ماه آمدجهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید
ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمنقوافل دل و دانش که مرد راه رسید
عزیز مصر به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ