گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷۰

 

گلا، عنان عزیمت به بوستان چه دهی؟بتا، تعلق خاطر به سرو وبان چه دهی؟
ز سرو راست تری، یاد نسترن چه کنیز لاله خوب‌تری دل به ارغوان چه دهی؟
چو غنچه تنگ دلی را به خندهٔ چو شکرز پستهٔ دهن خویشتن نشان چه دهی؟
چو نرگس تو ز بیداد خون خلق بریختتو تیر غمزه به ابروی چون کمان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی