گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۱

 

کجاست منزل آن کوچ کرده؟ تا برویمچو بادش از پی و چون برقش از قفا برویم
چو باز مرغ دل ما هوای او داردضرورتست که: چون مرغ در هوا برویم
ز پی دویدن او جز به سر طریقی نیستاز آنکه ترک ادب باشد، ار به پا برویم
ز ما رقیب چو بیگانه بود روز رحیلرها نکرد که با […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی