گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «مفروداید»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۳۲۳

 

به سینه گر نه غمت دمبدم فرود آید

دلم به غمکده سینه کم فرود آید

گریخت صبر دو اسپه ز هجر تو مشکل

که نارسیده به ملک عدم فرود آید

چو کعبه گر همه کس را بود به کوی تو راه

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی