گنجور

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۸ - در مدح ابونصر پارسی

 

همای خلعت عالی فکند سایه بر آن

که آفتاب نماید ز رأی او سایه

عمید دولت ابونصر پارسی که خدا

دهد به اختر دولت ز اخترش مایه

سپهر قالب معراج و همتش به بسود

[...]

ابوالفرج رونی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٧۴٩

 

جلال دولت و دین یونس ایکه جاه تر است

مقام برتر کیوان فروترین پایه

بر آفتاب بچربدسها بتابش اگر

ز نور رای تواش ذره‌ای بود مایه

ز عقد گوهر لفظت عروس معنی را

[...]

ابن یمین