گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۰۷

 

صد قلزم سیماب بین بر طارم زر ریختهصد صحن مروارید بین بر بحر اخضر ریخته
مه رخ نموده از سمک ماهی شده مه را شبکهر دم شترمرغ فلک از سینه اخگر ریخته
نقش از میان اختران بگریخته چون دلبرانبگسسته عقد دختران وز عقد گوهر ریخته
صبح آمده با جام جم چون شیر با زرین علمدر حلق صبح مشک […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار