گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۷۴

 

سخا و سخن جان محض‌ست ایراکه از خوب گویی و از خوشخویی
بماند همی زنده بی کالبدز من شعر نیک و ز تو نیکویی


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی