گنجور

شعرهای با وزن «فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه)» و حروف قافیهٔ «انینرفت»

 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۳۵۵

 

به هیچ انجمن داستانی نرفت

که از حال من هم چنانی نرفت

دربن مدت از ما نکرده ست یاد

کسی کو ز یادم زمانی نرفت

ز بی داد او هیچ روزی نشد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی