گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳۶

 

ای شکر با لب تو شیرین نهپیش زلف تو مشک مشکین نه
ماهرویان ره جفا سپرندبا همه کس ولیک چندین نه
گفته‌ای ترک تو بخواهم کردهرچه خواهی بکن ولی این نه
چون ز عطار بگذری کس رادر صفاتت زبان شیرین نه


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار