گنجور

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۶۸ - در هجا

 

شمس را چیزکی است بر گردنواندرور چیزها نه یک چیزست
هیچ دانی درو چه شاید بودباش در زیر ریش او تیزست
آنچه بر گردن است ترکاج استوانچه در زیر ریش تر تیزست


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری