گنجور

شاه نعمت‌الله ولی » قطعات » قطعهٔ شمارهٔ ۶۰

 

هر که با رند مست بنشیند
لاجرم رند مست برخیزد
دیگران از شکست بنشینند
زلف او از شکست بر خیزد
هر که با بنگیان نشیند او
بنگی زشت کست برخیزد
جام می را بگیر و خوش می نوش
گر تو را آن ز دست برخیزد


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی