گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۰

 

بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویمکه من دلشده این ره نه به خود می‌پویم
در پس آینه طوطی صفتم داشته‌اندآن چه استاد ازل گفت بگو می‌گویم
من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هستکه از آن دست که او می‌کشدم می‌رویم
دوستان عیب من بی‌دل حیران مکنیدگوهری دارم و صاحب نظری می‌جویم
گر چه با دلق ملمع می […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴

 

گه ره دیر و گهی راه حرم می‌پویممقصدم دیر و حرم نیست تو را می‌جویم


متن کامل شعر را ببینید ...

هاتف اصفهانی
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۹۲۹

 

دل گم کرده‌ی خود را ز کجا می‌جویم
روز و شب در طلبش گرد جهان می‌پویم
مگر از آهِ دلِ سوخته یابم اثری
هر کجا می‌رسم از خاک هوا می‌بویم
تا مگر زو خبری یابم و بویی شنوم
غمِ دل با همه کس می‌روم و می‌گویم
خود سر از پیش نیارم ز خجالت برداشت
که ببرد آتشِ این حادثه آب از رویم
بر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری