گنجور

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۳

 

این چه بادست کزو بوی شما می‌شنوموین چه بویست که از کوی شما می‌شنوم
مرغ خوش خوان که کند شرح گلستان تکرارزو همه وصف گل روی شما می‌شنوم
از سهی سرو که در راستیش همتا نیستصفت قامت دلجوی شما می‌شنوم
پیش گیسوی شما راست نمی‌آرم گفتآنچه پیوسته ز ابروی شما می‌شنوم
چشم آهو که کند صید پلنگ اندازانعیبش این […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی