گنجور

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۴۸۴

 

یار آن است که با یار موافق باشد
ایمن و ساکن و صافی دل و صادق باشد
یک جهت باید و یک دل که بود صاحبِ وجد
دو سری و دو دلی کارِ منافق باشد
هر چه پیش آیدش از نیک و بد و خوف و رجا
یار آن است که با یار موافق باشد
بی کم و کیف به هم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری