گنجور

اشعار مشابه

 

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۷۲

 

هوشیاران ز خواب بیدارند

گر چه مستان خفته بسیارند

با خران گر به آب‌خور نشوند

با دل پر خرد سزاوارند

هستشان آگهی که نه ز گزاف

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو قبادیانی
 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۵۰

 

ساغر و می مدام در کارند

همدم عاشقان میخوارند

می پرستان مدام می نوشند

زاهدان زان خبر نمی دارند

خاکساران کوی میخانه

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی