گنجور

اشعار مشابه

 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۲۹۳ - در ذل سوئال

 

بودن اندر عذاب چون جرجیس

یا شدن در جحیم چون ابلیس

بهترست از سؤال کردن و طمع

وایستادن به پیش مرد خسیس


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی
 

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۵۷

 

پهلوان فقاعی ار ناگاه

زیر یخ رفت و داد جان و نفیس

پسرش را بگو بگور پدرش

برد الله مضجعه بنویس


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی