گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «اندن»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۷۰

 

پیش غافل سخن از پند و نصیحت راندن

هست بر صورت دیوار گلاب افشاندن

ابجد مشق جنون من سودازده است

خط دیوانی زنجیر، مسلسل خواندن

نیست ممکن که ز ریزش نشود دخل افزون

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی