گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «اریهاست»

 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۹۲

 

می بده که در دادنِ می یاری هاست

کار این است دگرها همه بی کاری هاست

هیچ آرامش و آسایش و آسانی نیست

در عنا خانه دنیا همه دشواری هاست

به خلافِ فقها پیر خرابات منم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی