گنجور

اشعار مشابه

 

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۴۵۵

 

دل ز بیداد تو رو کرد به آبادانی

در نظر، برگ گل و لاله کند پیکانی

در تماشای در و بام تو چون مهر منیر

هر سر موی کند بر بدنم مژگانی

از بد و نیک جهان، روی فراهم نکشم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۵۲

 

دل بدادم به تو ای دوست من از نادانی

تا کشیدم ز غمت این همه سرگردانی

چند طومار صفت پیچ به پیچم بدهی

چند همچون قلمم راست به سرگردانی

قلم از شرح جمال تو به عجز آمده است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جهان ملک خاتون
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲۱۲ - در مدح ابوالمظفر فضلون و شکایت از درد نقرس

 

هرکه زو دیده بود یزدان بی فرمانی

درد او را نکند هیچ خورش درمانی

همه دردی را درمان بتوان کرد بجهد

نقرس است آنکه ز درمانش همی درمانی

چون بود دردی کان را نتوان درمان کرد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قطران تبریزی
 

[۱] [۲]