گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۵

 

سر به سر کار جهان گر تو بدانی هیچست

به همه کار جهان چون نگرانی هیچست

در دل تو اثر مهر و وفا می باید

ور نه ای دوست مرا یار زبانی هیچست

راز سربسته ی ما را مگشا پیش صبا

[...]

جهان ملک خاتون