گنجور

انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹

 

ساقی اندر خواب شد خیز ای غلامباده را در جام جان ریز ای غلام
با حریف جنس درساز ای پسردر شراب لعل آویز ای غلام
چند گویی مست گشتم می بنهوقت مستی نیست مستیز ای غلام
چند پرهیزی از این پرهیز چنداز چنین پرهیز پرهیز ای غلام
بیش از این بدخوبی و تندی مکنساعتی با ما بیاویز ای غلام
در […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری