گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۲۶

 

من به گرمای قیامت خون خورم بر یاد دوستجوی شیران را نما کو تشنهٔ کوثر بود


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی