گنجور

قدسی مشهدی » مطالع و متفرقات » شمارهٔ ۲۹

 

سنگ در کارست تا دیوانه پیدا می‌شود
هرکجا شمعی‌ست صد پروانه پیدا می‌شود
نیست تاب جلوه آن سروقد، قدسی مرا
می‌روم از هوش چون مستانه پیدا می‌شود


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی