گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹

 

بعدجوی از نفس سگ گر قرب جان می‌بایدتترک کن این چاه و زندان گر جهان می‌بایدت
باز عرشی گر سر جبریل داری پر برآرورنه در گلخن نشین گر استخوان می‌بایدت
نفس را چون جعفر طیار برکن بال و پرگر به بالا پر و بال مرغ جان می‌بایدت
در جهان قدس اگر داری سبک روحی طمعبر جهان جسم دایم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار