گنجور

انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳

 

در همه عالم وفاداری کجاستغم به خروارست غمخواری کجاست
درد دل چندان که گنجد در ضمیرحاصلست از عشق دلداری کجاست
گر به گیتی نیست دلداری مراممکن است از بخت دل‌باری کجاست
اندرین ایام در باغ وفاگر نمی‌روید گلی خاری کجاست
جان فدای یار کردن هست سهلکاشکی یار بسی یاری کجاست
در جهان عاشقی بینم همییک جهان بی‌کار با کاری کجاست


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری