گنجور

سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » تکه ۸

 

می‌روم با درد و حسرت از دیارت خیر بادمی‌گذارم جان به خدمت یادگارت خیر باد
سر ز پیشت برنمی‌آرم ز دستور طلبشرم می‌دارم ز روی گلعذارت خیر باد
هر کجا باشم دعا گویم همی بر دولتتاز خدا باد آفرین بر روزگارت خیر باد
گر دهد عمرم امان رویت ببینم عاقبتور بمیرم در غریبی ز انتظارت خیر باد
گر ز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی