گنجور

هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » گزیدهٔ اشعار رشحه » نامشخص

 

باز دل برد از کفم زلف نگار تازه‌ایبیقراری داد با این دل قرار تازه‌ای


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه