گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۷

 

نازنینا، حسن و خوبی با وفا بهتر بودگر وفا ورزی بهر حالی ترا بهتر بود
گر نباشد لطف طبع و حسن خلق و عز نفسنقش دیواری ز صد ترک ختا بهتر بود
تکیه بر خوبی نشاید کرد کان ده روزه‌ایستوندران ده روز اگر باشد وفا بهتر بود
گر بهای خون ما خاک تو باشد عیب نیستزانکه خاک چون […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی