گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «بین»

 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۸۵۸

 

زیر پا دامن کشان زلف دوتای او ببین

بر زمین افتاده چندین سر برای او بین

جنت اعلی و طوبی فکر دور است و دراز

برگذر زان کوی و قند دلربای او ببین

تونیا را گر خیال چشم روشن کردنست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی