گنجور

شعرهای با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)» و حروف قافیهٔ «اریمیرود»

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۶۷

 

کافر خونخواه دنبال شکاری می رود

پس نمی بیند که آخر بیقراری می رود

از دل آواره عمری شد نمی یابم نشان

بسکه در دنبال دیوانه سواری می رود

خون همی گرید دلم بر جان پیروزی خویش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی