گنجور

مطالع

 
صائب تبریزی
صائب تبریزی » دیوان اشعار
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع خرمن خود را چو کردی پاک در صحرا ممان مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ن» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | ب | ت | د | ر | س | ش | ن | ی | ص | ق | ک | ل | م | و | ه

ا

ب

ت

د

ر

س

ش

ن

ی

ص

ق

ک

ل

م

و

ه