گنجور

ایضا

 
سعدی
سعدی » مواعظ » قصاید و قطعات عربی
 

رضینا من وصالک بالوعود

علی ما انت ناسیة العهود

ترکت مدامعی طوفان نوح

و نار جوانحی ذات الوقود

صرمت حبال میثاقی صدودا

وألزمهن کالحبل الورید

نفرت تجانبا فاصفر وردی

فعودی ربما یخضر عودی

متی امتت کوس الشوق یغنی

انین الوجد من نغمات عود

و اصبح نوم اجفانی شریدا

لعلک ای ملیحة ان ترودی

الیس اصدر انعم من حریر؟

فکیف القلب اصلب من حدید

و کم تنحل عقدة سلک دمعی

لربات الاساور والعقود

اکاد اطیرفی الجو اشتیاقا

اذا ما اهتز بانات القدود

لقد فتنتنی بسواد شعر

و حمرة عارض و بیاض جید

و أسفرت البراقع عن خدود

اقول تحمرت بدم الکبود

و غربیب العقائص مرسلات

یطلن کلیلة الدنف الوحید

غدائر کالصوالج لاویات

قد التفت علی اکر النهود

لیالی بعدهن مساء موت

و یوم وصالهن صباح عید

الا انی شغفت بهن حقا

و کیف الحق استر بالجحود

و لو انکرت ما بی لیس یخفی

تغیر ظاهری ادنی شهودی

تشابه بالقیامة س حالی

و الا لم تکن شهدت جلودی

لقد حملت صروف الدهر عزمی

علی جوب القفار و قطع بید

نهضت اسیر فی الدنیا انطلاقا

فاوثقنی المودة بالقیود

و لا زمنی لزام الصبر حتی

سعدت بطلعة الملک السعید

من استحمی بجاه جلیل قدر

لقد اوی الی رکن شدید

با دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | منبع اولیه: ویکی‌درج | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

محمد کاظم دارائی نوشته:

تشابه بالقیامة س حالی

و الا لم تکن شهدت جلودی

👆☹

محمد کاظم دارائی نوشته:

تشابه بالقیامة س حالی

و الا لم تکن شهدت جلودی

لطفا بجای س … سوء نوشته شود

👆☹

کانال رسمی گنجور در تلگرام