گنجور

 
سعدی شیرازی
 

توانگرزاده‌ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچه‌ای مناظره در پیوسته که: صندوق تربت ما سنگین است و کتابه رنگین و فرش رخام انداخته و خشت پیروزه در او به کار برده. به گور پدرت چه ماند خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو خاک بر آن پاشیده؟!

درویش پسر این بشنید و گفت: تا پدرت زیر آن سنگهای گران بر خود بجنبیده باشد، پدر من به بهشت رسیده بود.

خر که کمتر نهند بر وی بار

بی شک آسوده تر کند رفتار

مرد درویش که بار ستم فاقه کشید

به در مرگ همانا که سبکبار آید

وآن که در نعمت و آسایش و آسانی زیست

مردنش زین همه شک نیست که دشخوار آید

به همه حال اسیری که ز بندی برهد

بهتر از حال امیری که گرفتار آید

 
حاشیه‌ها

تا به حال ۷ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

پیمائی در ‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۱، ساعت ۱۰:۰۲ نوشته:

رخامانداخته ---> رخام انداخته

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۸ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۲، ساعت ۲۱:۳۰ نوشته:

در پیوستن یعنی انجام دادن

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۸ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۲، ساعت ۲۱:۴۱ نوشته:

روزی که از خیابانی بگذشتمی تویوتایی بدیدمی که به ضربت موتور فرزند درویشی مبتلا گشته بود و جمله عرض ان به ملاکمه موتور سوار ریخته بودی بیچاره راننده پیاده شد و از حال موتور سوار پرسیدن گرفت سپس به مشاهدت انچه بر تویوتا برفته بود مشغول گشت حالیا درویشانی چند گرد امدند و چون گزمه امدی با هم سوگند خوردندی که تویوتا دیگر سو برفتی و این بیچاره بینوا را زیر بگرفتی گزمه بگفتی خدایتان نان ببراد که دروغتان نان بریده است و این حکایت از ان اوردم که بدایند جمله مردم با تعصب جانب داری مستمندان کنند و این همیشه راست نیاید

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
رضاشهنی در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۱۶ نوشته:

حکایت دو شعر دارد یک تک بیتی و یک سه بیتی
خر که کمتر نهند بر وی بار /
بی شک اسوده تر کند رفتار /
و شعر سه بیتی
مرد درویش که بار ستم فاقه کشید/
به در مرگ همانا که سبکبار ایــــــد /
وانکه در دولت و اسایش و اسانی زیست /
مردنش زین همه شک نیست که دشخوار آید/
به همه حال اسیری که ز بندی برهـــــــــد /
بهتر از حال امیـــــــــــــــــــــری که گرفتار آید/

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
احمدحسین پورسرکاریزی در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳، ساعت ۱۳:۳۵ نوشته:

سلام
در سطر اوّل به جای کلمه ی " ما " کلمه ی "پدرم" باید باشد .

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳، ساعت ۱۴:۰۴ نوشته:

براند به فارسی مس شود دخشه !

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
شکیب در ‫۷ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۰۷:۲۹ نوشته:

"بر سر گور پدر تو چه مانده باشد"
"صندوق تربت پدر من سنگین است و کتابه آن رنگین"
در نسخه های متعدد به نحوی که در بالا نوشته ام، دیده و خوانده ام.
اما حدیثی گرانقدر از امام محمد باقر علیه السلام در همین باره:
در قبری که مرا به خاک میسپارید،به جز خاکی که از آن بیرون آمده،هیچ چیز دیگری بر آن اضافه نکنید.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.