گنجوربا دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) | منبع اولیه: ویکی‌درج | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال ۸ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

مونس نوشته:

نامخت به معنای نیاموزد می باشد .
کل بیت اشاره به این دارد که اگر کسی از بهترین معلم که همان گذر روزگار است چیزی یاد نگیرد ، هر چقدر که معلمان توانمند او را آموزش دهند ، چیزی یاد نخواهد گرفت .

👆☹

شمس الحق نوشته:

مونس عزیز نامخت یعنی نیاموخت .

👆☹

فرهاد نوشته:

با کمی‌ دید مثبت میشود گفت (البته با اجازهٔ جناب رودکی)
:
هر که او آموخت پند روزگار
هم بیاموزد ز هر آموزگار

👆☹

بهرام مشهور نوشته:

درست آن چنین است :
هرکه نامخت از گذشت روزگار
هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

👆☹

حجت الله کاظمی نوشته:

به نام خدا

هر که ناموزد ز چرخ روزگار
هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

👆☹

حسین نوشته:

درست‌ترین نقل همان است که خود استاد رودکی فرموده:
هر مه نامخت از گذشت روزگار
هم نیاموزد ز هیچ آموزگار

👆☹

حسین نوشته:

در مصرع اول روشن است که “مه” “که” است.

👆☹

علی کریمی نوشته:

هرکه ناموخت از گذشت روزگار

نیز ناموزد زهیچ آموزگار

تا جهان بود از سر مردم فراز

کس نبود از راز دانش بی نیاز

مردمان بخرد اندر هر زمان

راز دانش را به هر گونه زبان

گرد کردند و گرامی داشتند

تا به سنگ اندر همی بنگاشتند

دانش اندر دل چراغ روشن است

وز همه بد بر تن تو جوشن است

رودکی

👆☹

در فهرست‌گذاری نسخه‌های خطی اشعار گنجور مشارکت کنید