درخواست حذف حاشیه

لطفاً تنها در صورتی که حاشیهٔ مد نظر توهین‌آمیز (حاوی کلمات رکیک، توهین شخصی، سیاسی، مذهبی یا قومیتی و ...) یا نامفهوم (جملات و کلمات ناخوانا و بی‌ربط یا پینگلیش) است آن را جهت حذف گزارش کنید. اگر فکر می‌کنید بحث مطرح شده غلط یا نامستند است یا به هر دلیل دیگری با آن مخالفید به جای درخواست حذف حاشیه مطابق این راهنما به آن پاسخ دهید و درخواست حذف آن را نکنید. متنی که در اینجا می‌نویسید هیچ جا منتشر نمی‌شود و پس از بررسی گزارش حذف می‌شود.

چرا باید این حاشیه حذف شود؟
توهین‌آمیز است.
نامفهوم است.
دلیل دیگری دارم:

لطفا متن نمایش داده شده در تصویر زیر را در جعبه متنی وارد کنید:
تصویر