درخواست حذف حاشیه

در صورتی که حاشیهٔ مد نظر را مستحق حذف می‌دانید لطفا با پر کردن این فرم آن را گزارش کنید.

چرا باید این حاشیه حذف شود؟
به شعر جاری ربطی ندارد.
توهین‌آمیز است.
مورد گزارش شده تصحیح شده است.
نامستند است.
نامفهوم است.
دلیل دیگری دارم:

لطفا متن نمایش داده شده در تصویر زیر را در جعبه متنی وارد کنید: