گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال ۴ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

بهرام ناهد در ‫۵ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۲۹ نوشته:

نام سراینده اثیر اخسیکتی یا اثیری اخسیکتی بوده و انتصاب به مولانا اشتباه است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
نادر.. در ‫۴ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۱۵ نوشته:

در دیوان اثیر اخسیکتی به این شکل آمده است:
بر من رقم خطا پرستی همه هست
ناکامی عشق و تنگدستی همه هست
با این همه، در میانه مقصود تویی
جای گله نیست، چون تو هستی همه هست
...
جای رباعیات زیبای این شاعر در گنجور خالیست..
امشب منم و وصال آن سرو بلند
می را ز لبش چاشنیی داده به قند
ای شب اگرت هزار کارست مرو
وی صبح گرت هزار شادیست مخند
...
از جان که نداشت هیچ سودم، تو بهی
در دل که فرو گذاشت زودم، تو بهی
از دیده که نقش تو نمودم، تو بهی
دیدم همه را و آزمودم، تو بهی..

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
مهدی در ‫۲ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۱۲ نوشته:

چون خوبی و هوش و زیبائی بدون بدی و جهل و زشتی و نفرت بی معنی هستند و با تجربه مکرر و مقایسه و تایید معیار دل که حقیقت است این اوصاف یک میانه و معیار در دل ایجاد میکنند که نسبت به ریاضت و شادی و عشقی که ما تجربه کرده و نه مطالعه نموده ایم جابجا میگردد یا در دل الگوی حقیقتی ایجاد مینماید که از زمان تولد صفر و خالص و معیاری تعریف نشده یا روح پاک و آماده شکل گیری بوده است و نهایت با تجربه مکرر ظلمت و تاریکی و ضد آنها حقیقت و نور و خدائی،روزی در مسیر اولیه و نورانی و خیره کننده جان ما افتاده و مسیر نورانی حقیقت را که بدون تجربه جهالت و تاریکی ممکن نیست ،خواهد یافت. مولانا میگوید چون جهان از اوست پس هر آنچه در آن است حکمت اوست از جمله گناه و بدی که این ما هستیم که بد میبینیم

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
مرزبان در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۱۶ نوشته:

گنجور هم خوبست هم بداست خوبست چون که هست بد است چون که بسیاری از بزرگان را کم دارد اثیر احسیکتی یکی از ده هاست
ترانه دیدم همه را و ازمودم تو بهی از اسمعیل سامانی پسینترین بازمانده سامانیست در نامه ای به محمو د نوشت

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.