گنجور

 
همام تبریزی
 

بدین ملاحت و حسن و لطافت و معنی

نه زاده است و نه پرورده مادر دنیی

به عشق روی تو زیبد که دل دهند از دست

به بوی وصل تو شاید که جان کنند فدی

اگر کشند جفا هم جفای همچو تویی

وگر خورند غمی در جهان غمت باری

همه ممالک عالم به خامه بگرفتی

اگر چو صورت خوبت نگاشتی مانی

نمود جزع تو اسرار سحر جادو را

شکست لعل تو ناموس معجز عیسی

خط معتبر ریحان‌وش تو بر یاقوت

مفرحی‌ست که بخشد به جان و جسم شفی

بریخت بی‌گنهی خون خلق غمزه تو

مگر که خط تو دادش بدین خطا فتوی

بریز خون دلی را که در ضمیرش نیست

بجز خلوص هوای خلاصه دنیی

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

کاربر سیستمی در ‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۸ نوشته:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱۱ از «خط معتبر ریحان وش تو بر یاقوت» به «خط معتبر ریحان‌وش تو بر یاقوت»

تغییر مصرع ۱۲ از «مفرحی ست که بخشد به جان و جسم شفی» به «مفرحی‌ست که بخشد به جان و جسم شفی»

تغییر مصرع ۱۳ از «بریخت بی گنهی خون خلق غمزه تو» به «بریخت بی‌گنهی خون خلق غمزه تو»

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.