گنجور

 
حزین لاهیجی

دل از قفس سینه، دم سرد برآورد

شور از همه مرغان چمن گرد، برآورد

تا حوصلهٔ جور تو را داشته باشم

ایام مرا حادثه پرورد، برآورد

معذورم اگر همسر یاران، نیم امروز

تقدیر چه سازم که مرا مرد برآورد

 
sunny dark_mode