گنجور

حاشیه‌ها

 

حافظ موسوی گرمارودی


حافظ موسوی گرمارودی در ‫۳ ماه قبل، شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۴۱ در پاسخ به محمد دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۷ - گفتار اندر ستایش پیغمبر:

دوست گرامی. با تشکر از حاشیه نویسی تان باید گفت رافضی هم معنی شیعه دوازده امامی نیست. بلکه رافضی در اصطلاح تاریخی آن مترادف خارجی به کار می رفته است و توهین آمیز تلقی می شود. 

 

حافظ موسوی گرمارودی در ‫۳ ماه قبل، شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۲۶ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۷ - گفتار اندر ستایش پیغمبر:

بیت نهم. مصراع دوم. باید تصحیح شود:

درست این سخن قول پیغمبر است -> درست این سخن گفت پیغمبر است