گنجور

حاشیه‌های مریم

 

مریم 🌐


مریم در ‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۴۶ دربارهٔ عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت دو روباه که شکار خسرو شدند:

اقطاع: غلبه کردن بحجت بر کسی
             سرزنش نمودن 

 

مریم در ‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۵۴ دربارهٔ عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت گور کنی که عمر دراز یافت:

مغاک: گودال

 

مریم در ‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۵۸ دربارهٔ عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت مفلسی که عاشق شاه مصر شد:

احول: لوچ
اعور: یک چشم

سعیر: آتش افروخته

 

مریم در ‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۴۱ دربارهٔ عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت مفلسی که عاشق شاه مصر شد:

یعنی بی‌شمار، بی‌حد. مار در فارسی قدیم به معنای شمار بوده. بی‌مار ظاهراً در معنای کسی بوده که از شمار خارجه، بی‌عدده، بی‌وجوده. نه‌مار، به سیاق «بی‌بها (چیزی که قابل ارزش‌گذاری نیست، بها نداره این‌قدر که گرونه)» یعنی بی‌شمار، بی‌حد. به گفته حسین شنبه‌زاده استاد ادبیات و ویراستار بیت 
لیک چون در عشق دعوی دار بود
سربریدن سازدش نهمار زود
یعنی درسته که سر او  را بریدند، ولی از همین سر بریدن، ارزشش بی‌اندازه زیاد شد.

 

مریم در ‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۴۹ دربارهٔ عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » خصومت دو مرقع پوش:

برگستوان: پوششی لحاف مانند بر اسب اندازند تا زینت وحفاظت شود، به هندی پاکهر گویند.پوششی باشد که در روز جنگ پوشند و اسب را نیز پوشانند.
غالباً پوشش اسب و پیل در جنگ برگستوان و پوشش مرد جنگی زره و جوشن و کژاگند بوده است.

 

مریم در ‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۴۶ دربارهٔ عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » خصومت دو مرقع پوش:

مرقع: جامه درویشان، چرا که رقعه رقعه و پاره پاره به هم جمع کرده شده.  

مرقع‌پوش: درویش، ژنده‌پوش.

مقنع: مقنعه، چارقد

 

 

 

مریم در ‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۳۹ دربارهٔ عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » گم‌شدن شبلی از بغداد:

بیت دوازده
گر تو حق رابندهٔ
گر تو حق را بنده‌ای
صحیح است.

 

مریم در ‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۳۶ دربارهٔ عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » گم‌شدن شبلی از بغداد:

مخنث: پسربچه یا مردی که مفعول دیگران واقع گردد.

 

مریم در ‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۵۴ دربارهٔ عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » گفتهٔ عباسه دربارهٔ روز رستخیز:

مخنث به معنای غدار و مکار  و بدنام و نامرد است.

 

 

 

مریم در ‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۱۹ دربارهٔ عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت موسی و قارون:

میغ به معنی ابر است.

 

مریم در ‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۱۲ دربارهٔ عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » به کعبه رفتن رابعه:

 می‌شود گفت هم‌زمان که این مکالمه در جریان بوده، به استناد تذکره‌الاولیا کعبه خود به پیشواز رابعه رفته بوده...

« نقل است که ابراهیم ادهم رضی الله عنه چهار ده سال تمام سلوک کرد تا به کعبه شد . از آنکه در هر مصلا جایی دو رکعت می گزارد تا آخر بدانجا رسید ، خانه ندید . گفت :آه ! چه حادثه است ، مگر چشم مرا خللی رسیده است ؟ هاتفی آواز داد : چشم تو را هیچ خلل نیست ، اما کعبه به استقبال ضعیفه ای شده است که روی بدینجا دارد . ابراهیم را غیرت بشورید . گفت :آیا این کیست ؟ بدوید . رابعه را دید که می آمد و کعبه با جای خویش شد . چون ابراهیم آن بدید گفت :ای رابعه ! این چه شور است که در جهان افگنده ای ؟ گفت :شور من در جهان نیفگنده ام . تو شور در جهان افکنده ای که چهار ده سال درنگ کرده ای تا به خانه رسیده ای ...»

گفت :آری ! چهارده سال در نماز بادیه قطع کرده ام . گفت :تو در نماز قطع کرده ای و من در نیاز .

 

مریم در ‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۰۶ دربارهٔ عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت دیوانه‌ای که از مگس و کیک در عذاب بود:

کیک هم به معنای مردمک چشم و هم شپش است و سارخک یا سارشک به معنای پشه است.