گنجور

حاشیه‌های maria Dastgheib

 

maria Dastgheib


maria Dastgheib در ‫۸ ماه قبل، جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۰۱ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۳۲ - تتمهٔ حسد آن حشم بر آن غلام خاص:

با سلام
پرده میخندد بر او با صد دهان
هر دهانی گشته اشکافی بر آن
در بعضی کتب اشتباها حرف بر و آن بدون فاصله نوشته شده و بران تبدیل شده و همین موجب اشتباه در معنی بیت هست

 

maria Dastgheib در ‫۲ سال قبل، سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۱۴ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸:

در دو نسخه خطی که در گنجینه گنجور دیدم لین بیت ابنگونه نوشته
خورده أم تیر فلک باده بده تا سرمست
عقد در بند کمر تیرکش جوزا فکنم
عقد به معانی جواهر و یا نگین درشت که به میان گردن بند می اندازند
اگر اینگونه باشد معنی بیت متفاوت میباشد
شاعر از خوردن تیر روزگار نه تنها اظهار ناراحتی نمیکند أما با صبر و عشقی که از باده الهی سرمست شده میخواد بهترین نگین را در بند تیر بکند

 

maria Dastgheib در ‫۲ سال قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۴۵ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳:

که چشم باده پیمایش صلا بر هوشیاران زد
صلا کلمه عربی با ص کسره یعنی آتش
آتش بر هوشیاران زد

 

maria Dastgheib در ‫۲ سال قبل، جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۵۵ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۶۷ - حیله دفع مغبون شدن در بیع و شرا:

بیت آخر حذف شده
این چنین پایان ندارد بازگو
از بلال و از هلال و کار او

 

maria Dastgheib در ‫۲ سال قبل، جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۵۴ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۶۷ - حیله دفع مغبون شدن در بیع و شرا:

بیت حذف شده
بود عیسی را دمی از یک دعا
بی توقف برجهاندی مرده را

 

maria Dastgheib در ‫۲ سال قبل، جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۴۶ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۶۶ - جواب حمزه مر خلق را:

فرق کن سر دو فکرت چون نخاس

 

maria Dastgheib در ‫۲ سال قبل، جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۴۴ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۶۶ - جواب حمزه مر خلق را:

نه جزای آن زنا بود این بلا
چوب کی ماند زنا را در جزا

 

maria Dastgheib در ‫۲ سال قبل، جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۴۲ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۶۶ - جواب حمزه مر خلق را:

مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست
آیینه صافی یقین همرنگ اوست

 

maria Dastgheib در ‫۲ سال قبل، جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۳۷ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۶۶ - جواب حمزه مر خلق را:

الحذر ای مرگ بینان بارعوا
در یکی از نسخ خطی نوشته
الحذر ای مرگ بینان دراعة با ضمه دال
که معنی آن می‌شود ای کسانی که از مرگ جسمانی می ترسید زره بپوشید
دراعة جبه و قبای جلو باز هم معنی میدهد

 

maria Dastgheib در ‫۲ سال قبل، جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۱ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۶۵ - در آمدن حمزه رضی الله عنه در جنگ بی زره:

دریکی از نسخه های خطی بیت آخر به جای غیر نوشته شده بود عبر به معنای عبرت

 

maria Dastgheib در ‫۲ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۲۷ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰:

رجوع کنید به سایت www.loc.gov

 

maria Dastgheib در ‫۲ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۲۴ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰:

اخیرا کتابخانه دیجیتال کنگره در واشنگتن دی سی مجموعه گران بهائی از نسخ خطی کتابهای حافظ و مولوی و سعدی و شاهنامه را در دسترس عموم گزاشته
سه نسخه خطی هم از دیوان حافظ
Hafiz Persian Manuscript (library of Congress) date 1600
متن غزل و بیت اخر که حذف شده
طبق نسخه های قدیم موجود در کتابخانه دیجیتالی در واشنگتن دی سی
روزه یک سو شد و عید آمد و دل ها برخاست
می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست
توبه زهدفروشان گران جان بگذشت
وقت شادی و طرب کردن رندان برخاست
چه ملامت کشد آنکه چو ماباده خورد
این نه عیب است و نه این بی خبری و نه خطاست
باده نوشی که در او هیچ ریایی نبود
بهتر از زهدفروشی که در او روی و ریاست
ما نه مردان ریاییم و حریفان نفاق
آن که او عالم سر است بدین حال گواست
فرض ایزد بگزاریم و به کس بد نکنیم
وان چه گویند روا نیست نگوییم رواست
چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم
باده از آب روان است نه از خون شماست
این نه عیب است کز آن عیب خلل خواهد بود
ور بود نیز چه شد مردم بی عیب کجاست
حافظ از چون و چرا بگذر و می نوش دمی
نزد حکمش چه مجال سخن چون و چراست
حافظ - غزلیات - غزل شماره 20 - روزه یک سو شد و عید آمد و دل ها برخاست...

 

maria Dastgheib در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۱۴ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۰۸ - گردانیدن عمر رضی الله عنه نظر او را از مقام گریه کی هستیست بمقام استغراق:

نیم گفته در دهان او بماند

 

maria Dastgheib در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۱۱ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۰۷ - بقیهٔ قصهٔ مطرب و پیغام رسانیدن امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه باو آنچ هاتف آواز داد:

درست شود این قدر بستان کنون معذور دار

 

maria Dastgheib در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۰۲ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۰۸ - گردانیدن عمر رضی الله عنه نظر او را از مقام گریه کی هستیست بمقام استغراق:

مصحح از مثنوی. جلد دوم. ترجمه و تفسیر محمد تقی جعفری

 

maria Dastgheib در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۹:۵۸ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۰۸ - گردانیدن عمر رضی الله عنه نظر او را از مقام گریه کی هستیست بمقام استغراق:

درست شود غرقه ای نی که خلاصی باشدش

 

maria Dastgheib در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۹:۵۶ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۰۸ - گردانیدن عمر رضی الله عنه نظر او را از مقام گریه کی هستیست بمقام استغراق:

بیتواخر حذف شده این است. هر زمان از غیب نونو میرسد. وز جهان تن برون شو میرسد

 

maria Dastgheib در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۹:۵۴ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۰۸ - گردانیدن عمر رضی الله عنه نظر او را از مقام گریه کی هستیست بمقام استغراق:

درست شود. چون به طوف خود بطوفی مرتدی
درست شود. جان پیر از اندرون بیدار شد
درست شود جست و جویی از ماورای جستجو
درست شود. عقل جزو از از کل پذیرا نیستی
درست شود موج ان دریا
درست شود نیم گفتهدر دهان او بماند
درست شود. در شکار پشهی جان
درست شود هر دمی تهی میشود