گنجور

غزل شمارهٔ ۳۷۵

 
حافظ
حافظ » غزلیات
 

صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم

وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم

نذر و فتوح صومعه در وجه می‌نهیم

دلق ریا به آب خرابات برکشیم

فردا اگر نه روضه رضوان به ما دهند

غلمان ز روضه حور ز جنت به درکشیم

بیرون جهیم سرخوش و از بزم صوفیان

غارت کنیم باده و شاهد به بر کشیم

عشرت کنیم ور نه به حسرت کشندمان

روزی که رخت جان به جهانی دگر کشیم

سر خدا که در تتق غیب منزویست

مستانه‌اش نقاب ز رخسار برکشیم

کو جلوه‌ای ز ابروی او تا چو ماه نو

گوی سپهر در خم چوگان زر کشیم

حافظ نه حد ماست چنین لاف‌ها زدن

پای از گلیم خویش چرا بیشتر کشیم

 

با دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) | شعرهای مشابه (وزن و قافیه) | منبع اولیه: ویکی‌درج | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال ۵ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

رضا ببری نوشته:

در بیت دوم واژه «می» از «نهیم» جداست و به این صورت خوانده می‌شود:
نذر و فتوحِ صومعه در وجهِ مِی نهیم
دلق ریا به آب خرابات برکشیم

👆☹

رضا ببری نوشته:

بهتر است بیت ششم بصورت زیر علامت‌گذاری شود تا خواندن آن دشوار نباشد:

سِرّ خدا که در تُتُقِ غیب منزویست

👆☹

ناشناس نوشته:

باتوجه به نذر ونهیم دراول واخرمصراع اول بیت دوم ظاهرا درکشیم بادلق در مصراع دوم مناسب تراست خاصه این که به اب درمیکشند وازاب برمی کشند ودوکلمه ی نذر ونهیم بانون شروع میشودودلق ودرکشیم هم بادال شروع می شود

👆☹

جاوید مدرس (رافض) نوشته:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
******************************************
******************************************صوفی بیا که ……………………. بر کشیم
وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم

جامۀ سالوس: ۲۹ نسخه (۸۰۱، ۸۰۳، ۸۱۳، ۸۱۶، ۸۱۹، ۸۲۱، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۳۶، ۸۴۳ و ۱۸ نسخۀ متأخر، بسیار متأخّر یا بی‌تاریخ؛ ۱ نسخۀ بی‌تاریخ: جامۀ سالوس در کشیم ) خانلری، عیوضی، نیساری، جلالی نائینی- نورانی وصال

خرقۀ سالوس: ۵ نسخه (۸۲۲، ۸۲۷ و ۲ نسخۀ متأخّر و ۱ نسخۀ بی‌تاریخ) قزوینی- غنی، سایه، خرمشاهی- جاوید

جامۀ طامات (بر کشیم): ۱ نسخه (۸۵۹)
خرقۀ پشمین (به بر کشیم): ۱ نسخۀ بی‌تاریخ

غزل ۳۶۸ را ۳۶ نسخه دارند. یک نسخۀ بی‌تاریخ دو بار این غزل را ضبط کرده و در بار اول سه بیت شامل بیت مطلع را ندارد. از نسخ کاملِ کهنِ مورّخ، نسخۀ مورّخ ۸۱۸ غزل را ندارد.
************************************
************************************

👆☹

جاوید مدرس (رافض) نوشته:

یرون جهیم سرخوش و از …………..
غارت کنیم باده و شاهد به در کشیم

بزم عارفان: ۱۶ نسخه (۸۰۳، ۸۱۳، ۸۱۶، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۳۶ و ۱۰ نسخۀ متأخّر یا بی‌تاریخ) عیوضی
بزم عاشقان: ۵ نسخه (۸۰۱، ۸۱۹، ۸۲۲، ۱ نسخۀ متأخر: ۸۷۵ و ۱ نسخۀ بسیار متأخّر: ۸۹۴)

بزم مدّعی: ۱۱ نسخه (۸۲۱، ۸۴۳ و ۹ نسخۀ متأخّر یا بی‌تاریخ) نیساری

بزم صوفیان: ۲ نسخه (۸۲۷ و ۱ نسخۀ بسیار متأخّر: ۸۹۳) قزوینی- غنی، خانلری، جلالی نائینی- نورانی وصال، سایه، خرمشاهی- جاوید

دگرسانی بحث برانگیزی در مصراع دوم:

به در کشیم: ۳۰ نسخه (۸۰۱، ۸۰۳، ۸۱۳، ۸۱۶، ۸۱۹، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۳۶، ۸۴۳ و ۱۸ نسخۀ متأخر، بسیار متأخّر یا بی‌تاریخ) عیوضی، نیساری

به بر کشیم: ۲ نسخه (۸۲۷ و ۱ نسخۀ بسیار متأخر: ۸۹۴) قزوینی- غنی، خانلری، جلالی نائینی- نورانی وصال، سایه، خرمشاهی- جاوید

غزل ۳۶۸ را ۳۶ نسخه دارند. ۲ نسخه بیت فوق را ندارند و نسخۀ بی تاریخی که غزل را دو بار داشته مصرع دوم بیت و بقیۀ ابیات بعدی را ندارد. ۸۱۸ خود غزل را فاقد است.
*************************************
*************************************

👆☹

کانال رسمی گنجور در تلگرام