گنجور

خبر یافتن پسر بهو از کار پدر

 
اسدی توسی
اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه
 

وز آنسو چو پور بهو رفت پیش

به شهر سر ندیب با عمّ خویش

همی ساخت بر کشتن عم کمین

نهان عمّ به خون جستنش همچنین

سرانجام کار آن پسر یافت دست

عمش را کشت و به شاهی نشست

پس آگاهی آمد ز مهراج شاه

ز درد پدر گشت روزش سیاه

یکی هفته بنشست با سوک و درد

سر هفته لشکر همه گرد کرد

بسی گنج زرّ و درم برفشاند

صد و بیست کشتی سپه در نشاند

سپهدار جنگ آور رزم ساز

فرستادش از پیش مهراج باز

چو رفتند نیمی ره از بیش و کم

سپه باز خوردند هر دو به هم

سبک بست گرشاسب کین را میان

همان شست کشتی از ایرانیان

همه خنجر و نیزه برداشتند

ز کیوان غو کوس بگذاشتند

چنان گشت کشتی که در کارزار

به زخم سوار اندر آمد سوار

به هر سو دژی خاست تا زان به جنگ

ازو خشت بارنده و تیر و سنگ

ز تفّ سر تیغ ، وز عکس آب

همی در هوا گشت کرکس کباب

چنان تیر بارید هر گرد گیر

که هر ماهیی ترکشی شد ز تیر

همی موج بر اوج مه راه زد

ز ماهی تن کشته بر ماه زد

از آتش همه روی دریا به چهر

چنان شد که شب از ستاره سپهر

شد از خون تن ماهیان لعل پوش

دل میغ زد ز آب شنگرف جوش

چنان بود موج از سر بیشمار

که گرد چمن میوه بارد ز بار

همی رفت هر کشتیی سرنگون

درآویخته بادبان پُر ز خون

چو اسپان جنگی دوان خیل خیل

برافکنده از لعل دیبا جلیل

سپهدار با خیل زاول گروه

به پیش اندر آورده کشتی چو کوه

چپ و راست تیغ ارغوان بار کرد

به هر کشتی از کشته انبار کرد

به یک ساعت از گرز یکماهه بیش

همی ماهیان را خورش داد پیش

ز کشتی به کشتی همی شد چو گرد

همی کوفت گرز و همی کشت مرد

چنین تا به جنگاوه جنگجوی

رسید ، از کمین کرد آهنگ اوی

سرش را به گرز گران کوفت خرد

تنش را به کام نهنگان سپرد

یلان ز آتش رزم و از بیم تاب

همی تن فکندند هر سو در آب

چهل کشتی از موج باد شگرف

ز دشمن نگون شد به دریای ژرف

دگر در گریز آن کجا مانده بود

نهادند سر زی سرندیب زود

گرفتند سی کشتی ایران سپاه

بکشتند هر کس که بد کینه خواه

همه بادبان ها برافراشتند

به دمّ گریزنده برداشتند

با دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) | منبع اولیه: سیاوش جعفری | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

حسین نوشته:

مهراج همان مه راجا یا مهاراجه به معنی بزرگ میباشد که خطاب به فرمانروایان مورد استفاده داشته

👆☹

امین کیخا نوشته:

بله حسین جان قبلا برای فارسی شدن کلمات بها می دادند اما حالا هر کلمه ای را بی تغییر از زبانهای دیگر می گیریم مثلا کرمیت به لری یعنی کبریت که از کرم به معنی قرمز یا کرمز گرفته شده چون کبریت قرمز است و همچنین قرمطی از کرمیته چون أولین قرمطی گویند موی سرخ داشته گرفته شده حالا اشفته شدیم کلماتی رو که خودمان ساخت یم باز با تلفظ های دیگران وأم می گیریم اوردن انگلیسی و فرانسه در نوشته هامان متاسفانه به فخامت انها می فزاید و البته حیف نمی شود گفت کرمیت که مسخره میشویم

👆☹

کانال رسمی گنجور در تلگرام